top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
mifkad
Hamiflaga_Hayeruka_Alpha.png

מצטרפים היום

כדי שיהיה לנו מחר

אשמח להתנדב

אשמח לתרום

אני מתחייב\ת לתנאים

שגיאה במילוי הטופס

הינך מועבר לדף תשלום

מי אנחנו?

המפלגה הירוקה היא המפלגה החברתית-סביבתית של ישראל ששמה את החיים ואת העתיד לפני הכל תוך חיזוק הערכים הדמוקרטים. אנחנו הגוף הפוליטי המרכזי שמאגד את כל מי שפועל למען עתיד טוב יותר כאן, לנו ולילדנו. 

בבחירות האחרונות נכנסה המפלגה הירוקה בראשותה של ח"כ סתיו שפיר לראשונה לכנסת, כחלק מרשימת המחנה הדמוקרטי. מנכ"לית המפלגה היא ח"כ לשעבר יעל כהן פארן.

במרכז הפעילות של המפלגה עומדת ההבנה, בדומה לנהוג בעולם, שלפיה מימוש האג'נדה הירוקה והטמעתה בכל מערכות השלטון מחייבים כח פוליטי ותשתית כלכלית איתנה. ״ירוק״ כבר מזמן אינו רק שמירת הנוף, הפרחים והעצים - זהו סדר יום פוליטי רחב ונוקב ביותר העומד בפני האזרח הישראלי והוא נוגע בכל היבט: בבריאות, בחינוך, בתחבורה, בכלכלה, במדיניות החוץ ובמדיניות הפנים.

חשיבה ירוקה חייבת להיות חלק אינטגרלי בכל מדיניות, אם אנחנו רוצים לשמור על עתידנו כאן.

bottom of page