top of page

התנועה הירוקה מתחייבת להיאבק למען הסביבה שלנו, למען הבית שלנו ולמען העתיד שלנו, ברחובות, ברשתות ובכנסת.
המאבק הזה יימשך רק בזכות תורמים ותורמות כמוך.

תרומות

בחרו סכום

אחר
המשך

 הסכום חייב להיות בין 20 ל-2,300 ש"ח 

אפשר לתרום החל מ-20 שקלים ועד ל-2,300 שקל מכל תורם,

כל התרומות והוצאות הקמפיין מדווחות בשקיפות למבקר המדינה.

bottom of page