top of page

תודה שהצטרפת, עכשיו להתפקד!

כפקוד תוכלו לקחת חלק משמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות בתנועה, להצביע בועידה ולבחור את הנהגת התנועה ואת מוסדותיה, ולחזק את התנועה באופן משמעותי.
כמי שמאמינים מאוד בדמוקרטיה, אנו משוכנעים שהמודל הנכון הוא להעניק את הכח בידי החברים בתנועה.
 
בואו להשפיע מבפנים!

אנו נשלח לכם אימייל בנוגע לדרכי ההתפקדות האפשריות.

bottom of page